ماها رو بشناسيد!!!

مدیر آموزشگاه
مدیر ما آقای محمد جواد کلانتر زاده هستند. یک مدیر پایه و درجه یک! در تمامی زمینه ها هوای معلم و دانش آموزاش داره. تیکه کلام خاص ایشون«قربون ادبت» است. آقا مدیر حق الزحمه تعریف هام فراموش نشه..

مدیر آموزشگاه

معاون آموزشی
معاون اموزشی مدرسه آقای مصطفی موجودی هستند. خیلی شوخ و در زمینه ریاضی خیلی تخصص دارند. ایشون سال اولی هست که معاون شدند و توجه ویژژژژژژژه ای به یک کلاس دارند.

معاون اموزشی

معاون اجرایی
معاون اجرایی ما اینقدرررر خوب و مهربون هست که نگید. آدم لذت میبره بره دفتر و با این اقای جلیل بیکی حرف بزنه. هر وقت معلمان میخوان با بچه ها برخورد کنند ایشون ضامن بچه ها میشه که چیزی نگیم

معاون اجرایی

معاون پرورشی
نوبتی هم باشه نوبت احمد اقا جابرین، معاون پرورشی ماهست. ایشون اعتقاد شدید دارند تجربه بر نیروی جوانی غلبه میکنه در حالیکه باید تجدید نظر کنند. در ضمن همیشه با ریتم خاصی درب کلاس می زنند

معاون پرورشی