پنل اختصاصی مدرسه شاهد امام جعفر صادق

پنل اختصاصی کادر مدرسه


ورود به پنل سایت(مخصوص مسئولین و معلمان مدرسه)
آدرس :
نام کاربری :
رمز عبور :

راهنمای ورود به پنل

» نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .

» رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .

» منظور از آدرس همان shahed-meybod میباشد